Tentro

 

Hva?

Tentro er et kontfirmasjonsalternativ som pinsemenighetene Betania Eidskog og Filadelfia Kongsvinger tilbyr sammen. Store temaer som Gud, livet og evigheten blir tatt opp, sammen med opplevelse, oppdagelse og oppdrag. Den kristne tro og lære er selve rammeverket, og det er en tydelig kristen profil.

 

Hvem?

Tentro er et opplegg for deg som ikke ønsker å konfirmere deg borgelig eller i Den norske kirke. Alle er like velkommne, og man trenger ikke tilhøre en kristen sammenheng selv. Det er heller ikke noe krav om dåp eller å la seg døpe.

 

Hvor?

Samlingene vil foregå i lokalene til Betania Eidskog og Filadelfia Kongsvinger annenhver gang. Opplegget følger et skoleår, og det er samling hver 14.dag.

 

Hvordan?

Tentro tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Med musikk, film, bilder, lek og konkurranser vil du være involvert med hele deg i de ulike temaene.

 

Oppstart TENTRO høsten 2015:

3.september - kl.18

Kjellerstuen, Betania Eidskog

 

Besøksadresse:

Grenseveien 202,

2230 Skotterud.

 

Postadresse:

Postboks 119,

2231 Skotterud

 

Mail:

betania.eidskog(a)gmail.com

 

Mobil:

94 81 46 16

bootstrap templates

OBS! Google Maps bruker gammel adresse!

Betania Eidskog, Grenseveien 202, 2230 Skotterud Copyright © 2015 Alle rettigheter reservert.