Gi en gaveGi en gave

Kontonummer (menigheten): 1840.12.36623

Kontonummer (barne- og ungdomsarbeid):  1822.07.76146


Arbeidet i Betania er i stor grad basert på frivillige gaver. Det er flere muligheter når det gjelder å gi gaver:


Kollekt

Du kan gi gaver kontant på søndagsmøtene i kollekten


Fast givertjeneste - avtalegiro

Din konto blir belastet for et fast beløp ved forfall. Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – du får god oversikt, og ikke minst: Du er med på å sikre menigheten en stabil og forutsigbar økonomi. Menigheten er godkjent for å motta gaver til arbeidet hvor du som giver kan få skattefradrag. Du får fradrag for inntil kr 25.000,- pr.år. Beløpet tas med ved utfylling av selvangivelsen.

Ønsker du dette - ta kontakt med oss i kontaktskjemaet eller snakk med kasserer: Jorunn Helene Kisen


Besøksadresse:

Grenseveien 202,

2230 Skotterud.


Postadresse:

Postboks 119,

2231 Skotterud


Mail:

betania.eidskog(a)gmail.com


Mobil:

94 81 46 16

bootstrap templates

OBS! Google Maps bruker gammel adresse!

Betania Eidskog, Grenseveien 202, 2230 Skotterud                                                             Copyright © 2015 Alle rettigheter reservert.